All for Joomla All for Webmasters

HÍVJON MINKET: +36 30 7917616

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

László Corporation Kft., mint az berautokolcson.hu és a berauto-olcson.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire. Az EuroCars Flotta Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel. Az berautokolcson.hu és a berauto-olcson.hu adatkezelését kizárólag a László Corporation Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja a László Corporation Kft..-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;< továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
  • 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);
  • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

Definíciók

Személyes adat: 

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet 

Különleges adat: 

a) A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra 

b) Az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Tilalmi lista: 

Azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

 

Adatkezelő: 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés: 

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

 

Adattovábbítás: 

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

 

Nyilvánosságra hozatal: 

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

 

Adattörlés: 

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

Adatzárolás:

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

 

Adattörlés: 

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

Adatmegsemmisítés: 

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adatfeldolgozás: 

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 

Adatfeldolgozó: 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi

 

Harmadik személy: 

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

Harmadik ország: 

 

Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

 

A cookie olyan biztonságos szövegfájl, amelyet a számítógépére vagy a mobil eszközére ment el egy weboldal, amelyre Ön ellátogat. A fájlt az oldal az Ön jelenlétének és műveleteinek azonosítására használja azzal a céllal, hogy látogatását automatikusan testre szabhassa az igényeinek megfelelően.

Amikor ellátogatsz egy weboldalra, előfordulhat, hogy az cookie-fájlokat ment a számítógépedre. A webböngésződ megkérhezheti, hogy elfogadod-e az ilyen fájlokat, kivéve azt az esetet, amikor úgy van beállítva a böngésző, hogy automatikusan fogadjon el minden cookie-t.

Miért használunk cookie-kat?
A cookie-k elsősorban szolgáltatást nyújtanak a látogatók számára, és az a funkciójuk, hogy növeljék a weboldal relevanciáját és reagálóképességét.

A cookie-k alkalmazásával a következőket nyújthatjuk:

  • Gyorsabb és egyszerűbb hozzáférés minden tartalomhoz
  • A bevásárlókosarában lévő elemek nyomon követése
  • A forgalomminták és a látogatók viselkedésének és preferenciáinak nyomon követése, ami lehetővé teszi weboldalunk fejlesztését
  • A weboldalak megosztásának lehetősége közösségimédia-oldalakon

Beleegyezés
Weboldalunk használatával és a tartalom böngészésével beleegyezel abba, hogy cookie-kat használjunk adatvédelmi irányelvünkkel összhangban. Amennyiben nem akarod engedélyezni a cookie-kat, lehetősége van a letiltásukra. Ugyanakkor ne felejtsd el, hogy amennyiben letilod a cookie-k használatát, weboldalunk nem fog optimálisan működni.

Fontos figyelmeztetés a cookie-kkal kapcsolatban
A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatokat nem adjuk el harmadik félnek. Ezen túlmenően a cookie-kat nem használjuk a látogatók azonosítására, illetve az oldalról gyűjtött adatok egyikét sem társítjuk semmilyen személyazonosításra alkalmas információval, származzon bármilyen forrásból.

Cookie-k letiltása
Ha nem szeretnéd, hogy cookie-kat tároljon számítógéped, webböngésződ segítségével letilthatod a cookie-k használatát. Használd böngésződ „Súgó” gombját, ha nem tudod, hogyan kell letiltani a cookie-kat.